RADA PLESU:

Čestný predseda:

dusan sekela

DUŠAN SEKELA
akademický maliar

 

Členovia:

 

PhDr. MIROSLAVA BUŠÍKOVÁ 

 

Ing. JAROSLAV HLADÍK

 

  

Ing. MICHAL MERGA

 

  

JUDr. IVAN ROHÁČ, PhD.