CENA PATRIOTU - KAPURKA

 

V roku 2012 sme sa rozhodli zaviesť novú tradíciu, udeliť osobnosti z východného Slovenska, ktorá svojou prácou a činnosťou významnou mierou prispela k zviditeľneniu východniarov, Cenu PATRIOTU -"KAPURKA". 

Cena sa udeľuje na návrh Rady plesu, ktorá vyberá laureáta.

 

Laureáti Ceny PATRIOTU - "KAPURKA":

 

  • 2012 - Prof. MUDr. Juraj ŠTEŇO, CSc. 

  • 2013 - Ing. Peter LIPA

 

  • 2014 - Milka ZIMKOVÁ

  • 2015 - Ivana CHRISTOVÁ

 

  • 2016 - Dr. h. c. Ing. Rudolf SCHUSTER, PhD.

 

  • 2017 - Ing. Marián TKÁČ, PhD.

  • 2018 - Ing. Pavol PROKOPOVIČ, PhD.


  • 2019 - Mgr. Jozef OKLAMČÁK

 

  • 2020 - Mgr. Ing. Norbert HOVANČÁK